מכון מאור ישראל מלקט..

מכון מאור ישראל מלקט כתבי יד של מרן לצורך הוצאתו לאור כדי לזכות את הרבים בתורה מרן , ניתן לשלוח בדוא”ל [email protected], בפקס: 02-6510580 ול-ת.ד. 43022 ירושלים.

 

כתיבת תגובה