אין זה סוד שמדינת ישראל הוקמה תוך שראשיה מבכרים את אזורי המרכז ותושביהם החזקים והוותיקים יותר, לא אחת נעשו דברים על גבם ועל חשבונם של העולים החדשים שנשלחו לעיירות הפיתוח ואל המושבים, שם נצטוו להפריח את השממה בעבודת נמלים קשה וחסרת חמלה.

תנועת “מעייני התיישבות” הוקמה על ידי מרן זצוקללה”ה בשנת תשנ”ו (1996) כדי לחזק את ההתיישבות במושבים ובערי הפיתוח, תוך שימת דגש מיוחד על ביסוסו של ענף החקלאות, הענף שעליו כולנו יושבים ומפירותיו אנו נהנים.

הפעילות המוצלחת באה מכורח המציאות הזועקת לתקן עוולות רבות שנים במושבים ובעיירות הפיתוח, ולא אחת אף בערים הגדולות וביישובי הספר, שם חשו אזרחים רבים כי הממשלה והרשויות מנותקים מהם לחלוטין. פעילי ונציגי התנועה הובילו גוף שיאגד את הפעילות הנכונה בהתיישבות ברחבי ארץ ישראל.

בעשרות מושבים בצפון ובדרום מקיימת התנועה פעילות ענפה הבאה לידי ביטוי באחוות החקלאים והתושבים השונים, בשיעורים הגדושים בחומר רוחני ערכי על דרך מסורת ישראל שבה הורגלנו ועל ברכיה גדלנו. במקביל מתקיימים חוגים וקייטנות לילדים בזמן הלימודים ובימי החופש, חלוקת מזון לנזקקים, הענקת ילקוטים ומכשירי כתיבה, הקמתם וביסוסם של מפעלי חסד וחיזוק שכבות המצוקה ומיעוטי היכולת.

בשנת השמיטה, דואגת תנועת מעייני התיישבות למלגות מיוחדות עבור חקלאים המשביתים את שדותיהם בשנת השמיטה כמצוות התורה, בשנה זו הם לומדים בבתי המדרש שיעורי תורה, ממלאים את מטענם הרוחני והאינטלקטואלי ואף נוטלים חלק בפעילות החברתית המתרחשת בקרב הציבור החקלאי גם בשאר ימות השנה.

בד בבד מדי תקופה נערכים ימי עיון מיוחדים לחקלאים, הנהנים מהרצאות של מיטב הרבנים והמומחים בנושאים הלכתיים סבוכים אשר הם כחקלאים נתקלים בהם מדי יום. בנוסף לכך, מתקיימים במשך ימות השנה שבתות גיבוש לחקלאים ולחברי המושבים והקיבוצים.