סיפר הרה”ג חיים ברדוגו שליט”א, ראש כולל בשכונת הר נוף בירושלים, על אברך אחד שלמד בכולל שלו, והיה נשוי שמונה שנים ולא נפקד בילדים. האברך ואשתו התרוצצו מרופא לרופא אך ללא הועיל. הרופאים אמרו ביאוש לאברך: “אם יצמחו לך שערות בכף היד אז יהיו לך ילדים”. אמר לו הרב חיים לאברך, שינסה לקבל את ברכתו של מרן, כי הברכות נמצאות אצל מי שלומד תורה. האברך ואשתו ניגשו למרן, ובקשתם בפיהם שיברכם בזרע של קיימא. אמר להם מרן בקצרה: “אם תוריד האישה את הפאה נוכרית, ותכסה את ראשה בכיסוי ראש צנוע, תזכו לבנים”, וחזר לתלמודו. כשבא האברך לכולל, שאלו ראש הכולל מה ברכו מרן, ענה האברך ואמר, כי מרן לא ברכו, רק אמר, שאם אשתי תוריד את הפאה ותשים מטפחת אז יוולדו לנו בנים, אבל איננו מוכנים לזאת בכלל. כששמע ראש הכולל את הדברים התחיל לשכנעו שישמע בקול מרן, לאחר שעות ארוכות של שכנועים, ניאות האברך לכך. אך כשהלך לביתו ואמר את הדברים לאשתו, היא עמדה במרייה שאינה מוכנה לוותר על הפאה. המעשה התפרסם במשפחה, והם לחצו עליה שתיאות להקשיב לדברי מרן. כעבור מספר ימים הסכימה האישה לכך, והחלה ללכת בכיסוי ראש מלא כפי ההלכה. לאחר שבועות מספר הגיע האברך לכולל ברוב אושר ושמחה, ובישר לראש הכולל שאשתו בהריון…