הרב עובדיה יוסף זצ”ל

נושא: הלכה, הלכות שבת, חגים ומועדים

מרצה: הרב עובדיה יוסף זצ”ל

 

45 שיעורים לשמיעה בהלכות חנוכה של הרב עובדיה יוסף זצ”ל


חדש! 54 שיעורים בהלכה ובעין יעקב חלק ב דיסק 9 הרב עובדיה יוסף זצ”ל חובה!

שמות הקבצים
01 מנעו בנכם מן ההגיון
02 המשך הלכות קידוש ה’
03 גמילות חסדים
04 עונג שבת – עין יעקב
05 עין יעקב ,שלום בית -טבת תשסב
06 עלי ושמואל הרמתי ובירכת הגשמים
07 הללוהו כל גויים-מלחמת עירק
08 חשיבות התורה- מזוזה
09 עיו יעקב-סמיכת גאולה לתפילה
10 אמונת הפרנסה ולימוד התורה לשמה
11 מפתחות הגשמים
12 התנהגות בזמן בצורת
13 יג מידות ומעשה הקטורת
14 עין יעקב, ג’ מלכים וד’ הדיוטות
15 עין יעקב-2
16 עין יעקב-אחז
17 שיעור בעין יעקב 2
18 שיעור בעין יעקב
19 עין יעקב-ערב יום העצבנות
20 עין  יעקב ,בית המקדש
21 עין יעקב -דירשו ה בהמצאו
22 עין יעקב-יראה ד
23-26 הלכות פורים מגילה 54 יט אייר תשעא
27 מגילת אסתר-תשסב
28 פ ואתחנן-נחמות
29 פ ויחי
30 שאלת שלום לפני התפילה-צד ב
31 המשך דור דור ודורשיו
32 תפילה לגשם ויהדות רוסיה
33 פטרת משה רבנו
34 פ מיקץ
35 הלכות פורים נס פורים במגילה 190 יט אייר תשעא
36 כל ישראל יש להם חלק לעוהב
37 התעוררות לפני הימים הנוראים
38 פרקי אבות-בשבילי נברא העולם
39 כיבוד הורים -תשסא
40 הלכות מצוות חינוך הבנים
41 הלכות תפילה ובוקר
42 מכות מצרים,אמונה  בה
43 הגאולה-תשסב
44 סגולות ועצות -חלק א – עותק
45 ענית אמן בתפילה-תשסג
46 גזרות על הציבור-טבת תשסב
47 פרשת בראשית שביעית
48 פרשת נח היתר מכירה
49 קורבן הפסח
50 מעלת הקדיש
51 הלכות קש וחובת דקדוקיה
52 קריאת מגילת פורים
53 הדלקת נרות שבת
54 חשיבות לימוד התורה

 עדיות מרתקות מגדולי ישראל על מרן הרב עובדיה יוסף זצ”ל

שמות הקבצים

04הרב אברהם יוסף
05 הרב יצחק יוסף
06הרב דוד יוסף
07הרב משה יוסף
08הרב דוד יוסף
09הרב דוד יוסף – שערי ניסים
10הרב אהרן בוטבול
11הגאון אהרן בוטבול
12הרב יעקב סיני
13הרב יעקב ששון
14הנכד הרב אביה טולדנו
15הרב עמאר
16הרב אליהו שטרית
17הרב מאיר מאזוז
18הרבמוצפי
19הרב ראובן אלבז
20הרב מרדכי טולדנו
21הרב מרדכי טולדנו
22הרב צבי חקק
23הרב שלמה בן שמעון
24הרה”ג אהרון ירחי
27הרב יוסף מוגרבי
28הרב חיים ועקנין
29הרב אליהו אברג’ל
30הרב אברהם יונה
31הרב מאיר מזוז דירושלים

להזמנת הדיסק ושיעורים של רבנים נוספים חייגו 0527658044

6 שיעורים על הלכות פורים הרב עובדיה יוסף זצ”ל

שיעור על הלכות ט”ו בשבט הרב עובדיה יוסף זצ”ל


9 שיעורים בהלכה על בין המצרים ו ט באב הרב עובדיה יוסף זצ”ל


8 שיעורים על הלכות יום טוב הרב עובדיה יוסף זצ”ל


7 שיעורים בהלכה על חנוכה הרב עובדיה יוסף זצ”ל


18 שיעורים בהלכה על פסח וספירת העומר הרב עובדיה יוסף זצ”ל


3 שיעורים בהלכה על חג השבועות הרב עובדיה יוסף זצ”ל

14 שיעורים בעין יעקב הרב עובדיה יוסף זצ”ל

שמות הקבצים

אלישע בן אבויה והמכשפה.
גזל ממון.
דין של מעלה.
דרשו ה’ בהמצאו.
המכשפות.
חודש הרחמים והסליחות.
ימי הדין בעולם.
כי מלאכיו יצוה לך.
כל המקיים את התורה מעוני סופו שיקיימה מעושר.
מעלת השתיקה.
מצוה גוררת מצוה.
מרבה צדקה – מרבה שלום.
ענוה.
תשעה באב ופורים.

23 שיעורים בהלכה בעיקר בהלכות שבת משנת התשע”ג לפי סדר החומשים בראשית ושמות הרב עובדיה יוסף זצ”ל

24 שיעורים בהלכה בעיקר בהלכות שבת משנת התשע”ג לפי סדר החומשים ויקרא במדבר דברים הרב עובדיה יוסף זצ”ל


12 שיעורים בהלכה על אלול ראש השנה יום כיפור סוכות והושענא רבה הרב עובדיה יוסף זצ”ל

הקובץ הבא הועלה מחדש עם הרצאות אחרות

אוסף 1 28 שיעורים של הרב עובדיה יוסף זצ”ל

שמות הקבצים

דיני אכילת גבינה אחרי בשר.

דיני ביצים ותערובותם.
דיני ברכה על מקום שנעשה נס ויוסף הצדיק.
דיני בשר וחלב בפת.
דיני דבר שיש לו מתירין.
דיני הנחת תפילין ופרשת וישב.
דיני חלה ושיעורים.
דיני כבוד אב ואם.
דיני תולעים ודיני חתיכה הראויה להתכבד.
דיני תערובות ודיני איסור והיתר.
דיני תפילה בעשרת ימי תשובה ותשובה.
דיני תפילת נדבה וספיקות בתפילה.
דיני תשלומים בתפילה.
כוונה השמעת והגבהת קול בתפילה.
כוחה של תשובה.
כל המתאבל על ירושלים רואה בשמחתה.
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא.
מגילת רות והלכות צדקה.
מי ומי המדליקין.
מעלת הכהנים.
מעלת הקדיש.
מצוות תלמוד תורה ורות המואביה.
נדרים ומצוות כתיבת ספר תורה.
סדר תפילות השחר.
סייג לחכמה שתיקה.
עונג שבת.
עמל בתורה.
פרקי אבות והילולת רבי חיים אבולעפיה זצ”ל.

אוסף 2 30 שיעורים של הרב עובדיה יוסף זצ”ל

שמות הקבצים

אגדה ומוסר לימי הספירה.

אגדה ומוסר לשבועות.
איסור אכילת חמץ ודין הכשרת כלי זכוכית.
ביקור חולים וניחום אבלים.
בישולי גויים.
בענין בשר חלק ואכילה בחג השבועות.
בענין גודל לימוד הלכה.
בענין השתלות אברים.
ברכת המזון.
ברכת התורה וברכת המזון.
ברכת התורה.
דברים הפוסלים בכהונה ודין מחלל שבת בפרהסיה.
דברים השייכים לחודש אלול.
דין אדם המאחר לתפילה.
דין הטועה בתפילת שבת ברכת מעין שבע ופרשת וארא.
דין סמיכת גאולה לתפילה.
דין שומע כעונה 1.
דין שומע כעונה 2.
דיני איסור אכילת דם ונחמו נחמו עמי.
דיני איסור והיתר 1.
דיני איסור והיתר 2.
דיני איסור והיתר 3.
דיני איסור והיתר 4.
דיני איסור והיתר 5.
דיני איסור חדש ודיני ספירת העומר.
דיני איסור מלאכה בערב פסח.
דיני אכילה ושתיה לפני התפילה וקידוש 1.
דיני אכילה ושתיה לפני התפילה וקידוש 2.
דיני ארבע הפרשיות שקלים זכור פרה והחודש.
דיני ברכת הגומל.

אוסף 3 27 שיעורים של הרב עובדיה יוסף זצ”ל

שמות הקבצים

דיני ילד שהגיע למצוות בספירה חלק א.

דיני ילד שהגיע למצוות בספירה חלק ב.
דיני מצוות התלויות בארץ בכורות וחדש.
דיני נרות שבת.
דיני ספירת העומר וישוב ארץ ישראל.
דיני פורים ואגדה חלק א.
דיני פורים פרשת זכור ותענית אסתר.
דיני פסוקי דזמרה 1.
דיני פסוקי דזמרה 2.
דיני צדקה.
דיני קידוש של שבת 1.
דיני קידוש של שבת 2.
דיני קידוש של שבת 3.
דיני קידוש של שבת ודיני הבדלה 1.
דיני קידוש של שבת ודיני הבדלה 2.
דיני קריאת שמע 1.
דיני קריאת שמע 2.
דיני קריאת שמע 3.
דיני קריאת שמע 4.
דיני קריאת שמע 5.
דיני קריאת שמע 6.
דיני קריאת שמע 7.
דיני שאלת גשמים.
דיני שאלת שלום.
דיני שבת בענין הלכות קריאת ספר תורה.
דיני שבת בענין כבוי נר דבר שאינו מתכוון.
דיני שבת בענין שנים מקרא ואחד תרגום.

אוסף 4 28 שיעורים של הרב עובדיה יוסף זצ”ל

שמות הקבצים

דיני העולה לקרוא בתורה.

דיני הפסק בברכות.
דיני תרומות ומעשרות 1.
דיני תרומות ומעשרות 2.
ההבדלים בהלכות תערובות בין ספרדים לאשכנזים.
הוי דן את כל האדם לכף זכות הרחק משכן רע ואל תתיאש מן הפורענות.
הלכות ברכת הפרות.
הלכות טלית ותפילין.
הלכות צדקה חלק 1 ומעשר כספים.
הלכות צדקה חלק 2.
הלכות צדקה חלק 3.
הלכות צדקה חלק 4.
הלכות צדקה חלק 5.
הלכות צדקה חלק 6.
הלכות תפילה.
המאבד עצמו לדעת.
הנחת תפילין ודיני ההפסקות.
התנהגות בזמן בצורת.
זכור ושמור בדיבור אחד.
זמני תפילה 1.
זמני תפילה 2.
חד בתרי לא בטיל.
חוקים משפטים וערכאות.
חיוב מאה ברכות ביום.
חשיבות התורה ולומדיה 1.
חשיבות התורה ולומדיה 2.
חשיבות התורה שיעור לע”נ הרבנית מרגלית בת זכייה ע”ה.
טו באב ודיני קידושין.

אוסף 5 27 שיעורים של הרב עובדיה יוסף זצ”ל

שמות הקבצים

דיני קריאת שמע 1.

דיני קריאת שמע ודיני הפסקות בברכות ופרשת בלק.
עין יעקב ברכות דף נב עמוד א.
עין יעקב ברכות דף נג עמוד א.
עין יעקב ברכות דף נג עמוד ב.
עין יעקב ברכות דף נד עמוד ב.
עין יעקב ברכות דף נה עמוד א.
עין יעקב ברכות דף עא עמוד א.
עין יעקב ברכות דף עא עמוד ב.
עין יעקב ברכות דף עג עמוד א.
עין יעקב ברכות דף עג עמוד ב.
פרשות בשלח יתרו.
פרשות ויחי שמות.
פרשות מקץ ויגש.
פרשיות משפטים ותרומה.
פרשיות תולדות ויצא.
פרשת בראשית והאדם עץ השדה.
פרשת וארא בא.
פרשת וישלח וישב.
פרשת נח לך לך וירא חיי שרה.
קביעת סעודה בערב שבת ופדיון הבן.
רבי שמעון בר יוחאי.
שיחת מוסר באמונת חכמים.
שמאי אומר.
תכלית האדם וענוה.
תפילה בצבור ועוסק במצווה.
תפילין דרבינו תם.

חדש! אוסף 5 27 שיעורים של הרב עובדיה יוסף זצ”ל

שמות הקבצים

דיני קריאת שמע 1.

דיני קריאת שמע ודיני הפסקות בברכות ופרשת בלק.
עין יעקב ברכות דף נב עמוד א.
עין יעקב ברכות דף נג עמוד א.
עין יעקב ברכות דף נג עמוד ב.
עין יעקב ברכות דף נד עמוד ב.
עין יעקב ברכות דף נה עמוד א.
עין יעקב ברכות דף עא עמוד א.
עין יעקב ברכות דף עא עמוד ב.
עין יעקב ברכות דף עג עמוד א.
עין יעקב ברכות דף עג עמוד ב.
פרשות בשלח יתרו.
פרשות ויחי שמות.
פרשות מקץ ויגש.
פרשיות משפטים ותרומה.
פרשיות תולדות ויצא.
פרשת בראשית והאדם עץ השדה.
פרשת וארא בא.
פרשת וישלח וישב.
פרשת נח לך לך וירא חיי שרה.
קביעת סעודה בערב שבת ופדיון הבן.
רבי שמעון בר יוחאי.
שיחת מוסר באמונת חכמים.
שמאי אומר.
תכלית האדם וענוה.
תפילה בצבור ועוסק במצווה.
תפילין דרבינו תם.

הלכות שבת חלק ד הרב עובדיה יוסף זצ”ל

הלכות שבת חלק ה הרב עובדיה יוסף זצ”ל

 49 שיעורים בהלכה ובאגדה דיסק 1 הרב עובדיה יוסף זצ”ל

שמות הקבצים

01 תלמוד תורה א

02 תלמוד תורה ב
03 הלכות קריאת שמע
04 מזמני קריאת שמע ותפילה
05 דיני שליח ציבור
06 שליח לדבר מצווה
07 הלכות טלית ותפילין
08 דיני הנחת תפילין
09 דיני הפסק בברכות
10 הלכות ברכות
11 הלכות ברכת הפרות
12 בירכת המזון
13 לפיס את חברו מערב יום הכיפורים
14 הלכות שונות
15 כבוד אב ואם וכבוד רבו
16 ונשמרת מאוד לנפשותכם
17 ברכות התורה
18 הלכות סדר העליות לתורה
19 קריאת ספר תורה
20 דין שומע כעונה
21 מותר לענות לקדיש וקדושה
22 דין אדם המאחר לתפילה
23 הלכות שונות
24 דיני  צדקה
25 נדרים בבית המקדש
26 קבעות מקום לתפילה בצבור
27 מלכות המותרות והאסורות ביום טוב
28 הלכות פדיון הבן
29בישולי גויים
30 דיני דם ומליחה
31 כשרות הג’לטין
32דיני טרפות
33 איסור והיתר
34 מדיני בשר בחלב
35 עשרה ניסים נעשו בבית המקדש
36 ט”ו בשבט
37 החילוק בין מרן לרמ”א
38 מעלת חזרה על הלימוד
39ביכור חולים ונחום אבלים
40 פרקי אבות -הרחק משכן רע
41 הפרשת תרומות דאוריתא או דרבנן
42 חמשה דברים שארעו בטו באב
43 עין יעקב,ברכות -קדושת הר הבית
44 הלכות ספירת העומר
45 אגדה ומוסר לשבועות
46 דיני שבעה ושלושים
47 הלכות חלה
48 חכמות נשים וצניעות האשה
49 חנוך הקטן
54 שיעורים בעין יעקב דיסק 2 הרב עובדיה יוסף זצ”ל

שמות הקבצים

01 מנעו בנכם מן ההגיון
02 המשך הלכות קידוש ה’
03 גמילות חסדים
04 עונג שבת
05 שלום בית תשסב
06עלי ושמואל הרמתי וברכת הגשמים
07 הללוהו כל גויים-מלחמת עירק
08 חשיבות התורה- מזוזה
09 סמיכת גאולה לתפילה
10 אמונת הפרנסה ולימוד התורה לשמה
11 מפתחות הגשמים
12 התנהגות בזמן בצורת
13 יג מידות ומעשה הקטורת
14 ג’ מלכים וד’ הדיוטות
15 המלך אחז הרשע
16 אחז 2
17 שיעור בעין יעקב 2
18 שיעור בעין יעקב
19 עין יעקב-ערב יום העצבנות
20 בית המקדש
21 דירשו ה בהמצאו
22 יראה ד
23_הלכות פורים מגילה 54 יט אייר תשעא
24_הלכות פורים מגילה 55 יט אייר תשעא
25_הלכות פורים מגילה 56 יט אייר תשעא
26_הלכות פורים מגילה 57 יט אייר תשעא
27 מגילת אסתר-תשסב
28 פ ואתחנן-נחמות
29 פ ויחי
30 שאלת שלום לפני התפילה-צד ב
31 המשך דור דור ודורשיו
32 תפילה לגשם ויהדות רוסיה
33 פטירת משה רבנו
34 פ מקץ
35 הלכות פורים נס פורים במגילה יט אייר תשעא
36 כל ישראל יש להם חלק לעוה”ב
37 התעוררות לפני הימים הנוראים
38 פרקי אבות-בשבילי נברא העולם
39 כיבוד הורים -תשסא
40 הלכות מצוות חינוך הבנים
41 הלכות תפילה ובוקר
42 מכות מצרים,אמונה בה’
43 הגאולה-תשסב
44 סגולות ועצות חלק א
45 ענית אמן בתפילה-תשסג
46 גזרות על הציבור-טבת תשסב
47 פרשת בראשית שביעית
48 פרשת נח היתר מכירה
49 קורבן הפסח
50 מעלת הקדיש
51 הלכות קריאת שמע וחובת דקדוקיה
52 קריאת מגילת פורים
53 הדלקת נרות שבת
54 חשיבות לימוד התורה
חדש! 48 שיעורים בהלכות שבת דיסק 3 הרב עובדיה יוסף זצ”ל

שמות הקבצים

01 הכנת צרכי שבת והוספה מחול על קדש – סי’ רמב
02 כבוד ועונג שבת – ס’ רמב רסב
03 אם תשיב משבת רגלך 1
04 דברים האסורים בערב שבת
05 שכר שבת – סי’ שו רמג-רמה
06 המפליג בשבת באוניה – (ופדיון הבן) – סי’ רמח
07 מלאכה שאינה צריכה לגופה – סי’ שכ
08 הדלקת נרות שבת חלק א – רסא
09 הדלקת נרות שבת חלק ב – סי’ רסא
10 תוספת מחול על הקודש – סי’ רסג
11 סימן ערה – דברים האסורים לעשות לאור הנר
12 הלכות קידוש בשבת ויו”ט – ס’ רעא-רעג
13 קידוש במקום סעודה – סי’ רעג
14 הלכות קידוש והבדלה – סי’ רעא, רצד-רצו
15 שנים מקרא ואחד תרגום
16 הלכות קריאת התורה וההפטרה חלק א סי’ רפב-רפד
17 הלכות קריאת התורה וההפטרה חלק ב
18 סדר העליות לתורה – סי’ רפב-רפד
19 דברים האסורים משום שבות
20 ארבע סעודות ודין שמו”ת – סי’ רפט רצא ש רפה
21 שביתת עבדו ובנו והלכות דם – סי’ שד
22 שביתת בהמה בשבת – ס’ שה
23 אמירה לגוי במקום מצוה – סי’ שז
24 שבות דשבות במקום מצוה והלכות מבשל- סי’ שז
25 עקרונות מלאכת בישול – סי’ שיח
26 הלכות האור והחמה – ס’ שיח
27 דיני כלי ראשון ושני – שיח
28 הלכות סחיטה בשבת-חינוך ילדים
29_הלכות שבת הסרת פסולת מאוכל וסחיטה בשבת 06 יט אייר תשעא
30 הלכות בורר צובע וכובש – ס’ שיט שמ שכא
31 הלכות שבת עקרונות מלאכת טוחן ופקוח נפש 037 יט אייר תשעא
32_הלכות שבת ממצוא חפציך וחפצי שמים
33_הלכות שבת פקוח נפש ובענין חצי שיעור דאוריתא ודרבנן
34 הלכות שבת הלכות שבת סעודות יט אייר תשעא
35 מדיני תיקון מנא במאכלים ליל כד סיון תשסז
36 שבת הותרה או דחויה בפיקוח נפש – סי’ שכח
37 אין אומרים הואיל ואשתרי אשתרי – סי’ שכח
38 מדיני דבר שאין מתכוין – סי’ שלז ועוד
39 יציאה עם לרה’ר ודין העירוב – סי’ שמה
40 פרשת ויצא מעין שבע
41 מדיני השהיה והטמנה בשבת ליל כ שבט תשסח
42 פרשת משפטים תפילות בשבת
43 בישול, קראים
44  דיני בוליאר
45 מדיני לחם משנה ליל יג שבט תשסח
46 טלטול קליפות ומוקצה בשבת
47 מהלכות שבת – דיני מוקצה כט’ ניסן תשסח
48  סימן שי – דיני מוקצה
44 שיעורים בהלכה ובאגדה על החגים דיסק 4 הרב עובדיה יוסף זצ”ל

שמות הקבצים

01 מגילת רות -מעלת הצדקה
02 אגדה ומוסר לשבועות
03 שבועות
04 ראש השנה דיני תקיעת שופר התעוררות פרשת שופטים
05 דיני תקיעת שופר
06 ראש השנה הלכות ערב ראש השנה ותשובה
07 עשרת ימי תשובה הלכות עשרת ימי תשובה
08_עשרת ימי תשובה התעוררות לתשובה וצדקה
09 ימי חודש אלול
10 לפיס את חברו מערב יום כיפור
11 הלכות יום הכיפורים
12 יום הכיפורים והתפילה
13 הלל
14 הלכות סוכה וארבעת המינים 177 יט אייר תשעא
15 סוכות הושענה רבא 159 יט אייר תשעא
16 חנוכה דיני הלל בחנוכה 182 יט אייר תשעא
17_חנוכה חנוכה
18_חנוכה חנוכה ודיני יארצייט 92 יט אייר תשעא
19 מי ומי המדליקין
19 עין יעקב -חנוכה
20 הלכות חנכה
21_טו בשבט דברים שיש בהם נפקא מינה לטו בשבט חג האילנות
22_הלכות פורים הלכות תענית אסתר ופורים 155 יט אייר תשעא
23 הלכות פורים דיני קריאת פרשת זכור ופרה 038 יט אייר תשעא
24 _הלכות פורים פורים משולש וקריאת המגילה 189 יט אייר תשעא
25 ספירת העומר
26 ימי ספירת העומר
27 ברכת האילנות
28 סדר ליל פסח
29 הלכות הפסח-1
30 דיני אכית מצה
31 כל המרבה לספר ביצאת מצרים
32 ליל פסח שחל להיות בשבת
33 איסור אכילת חמץ-ודין כלי זכוכית
34 דיני שמיני של פסח -ספירת העומר וברכנו
35  דיני תערובת חמץ
36 מי הכנרת בפסח
37 קורבן הפסח
38_ימי בין המצרים בין המצרים 100 יט אייר תשעא
39 שבוע שחל בו ט באב-תשסב
40 תשעה באב
41 מדיני ארבע תעניות
42 חמשה דברים שארעו בטו באב
43 ערובי תבשילין
44 הלכות יום טוב

55 שיעורים בהלכות ברכות ובעין יעקב חלק ב דיסק 6 הרב עובדיה יוסף זצ”ל

שמות הקבצים

01 חיוב מאה ברכות בכל יום
02 ברכות מדרבנן
03 להוציא אחרים ידי חובה
04 ברכות – חמשת מיני דגן–סימן רח
05 ברכות – עיקר וטפל,סימן ריב’
06 – בירכת המזון
07 ברכות – ברכת המזון חלק א
08 ברכת המזון חלק ב,סימן קפד
09 מעיין ההלכה-הלכות ברכת המזון
10 רצה ויעלה ויבוא בברכת המזון-סימן קפח סע’ ה’ והלאה
11 ברכות – הגומל, ברכת הראיה,סימן ריט’
12 ברכת הגומל וחומרת איבוד לדעת
13  בציעת הפת סימן קסז
14 פת הבאה בכסנין (מזונות) סימן קסח
15  -מדיני ספקות ושיעורם בברכות
16 דיני   ט”ו בשבט
17 ברכת פרות העץ- סימן רב
18 הלכות ברכת הפרות
19 ברכת פירות המבושלים
20 ברכת שהחיינו – המשך ליל ה כסלו תשסז
21 ברכת שהחיינו ליל כא חשון תשסז-סימן רכז
22 סימן ריח דיני ברכה על מקום שנעשה נס, ויוסף הצדיק
23 דיני הפסק בברכות,סימן רו
24 דיני ספקות ושיעורים בברכות
25 דיני נטילת ידים
26 – דיני יין וברכותיו
27 ברכות התורה
28 מהלכות ברכות התורה -ב  ליל יח אדר א תשסח
29 ברכות – עשיית תנאי במצוות וברכות
30 ברכות הראיה ליל יד חשון תשסז
31 ברכות -לא תשא
32 ברכות – ברכות הנהנין חלק א
33 ברכות – ברכות הנהנין חלק ב
34 לימוד תורה
35 גזל ממון
36 הלל הזקן
37 חיים ומוות ביד הלשון
38 דין של מעלה
39 יעקב אבינו-אמת
40 כי מלאכיו יצוה לך
41 כף זכות
42 מעלת השתיקה
43 ענוה
44 מרבה צדקה – מרבה שלום
45 צדקה – חלק ב
46 צדקה ומעשר
47 מסיפורי המגילה
48 מסיפורי פורים
49 פירוש על מגילת אסתר
50 חנוכה באגדה
51 חנוכה – נס וטבע
52 שבועות חלק ג ונעשה ונשמע
53 דיני טו בשבט
54  חיוב הודאה על נס
55 הלכות קריאת שמע והילולת האור החיים

חדש! 49 שיעורי הלכה ומוסר דיסק 7 הרב עובדיה יוסף זצ”ל

שמות הקבצים

01 חינוך ואהבת התורה-מעלת נשות ישראל.
02 חיי מרן זצ”ל.
03 מגילת רות -עמל התורה.
04 כי בשמחה תצאון שמחת התורה והמצוות, ושמחת בחגך.
05 באור הגמרא בסוטה,בעיניין שמיעת שירים.
06 דיני נדרים והפרתם.
07 נטילת ידים שחרית וברכות השחר.
08 חו”מ סימן תכו’,בעיניין השתלת אברים.
09 חוקים משפטים וערכאות.
10 כבוד אב ואם ודיני עליה לארץ ישראל.
11 כיבוד הורים -תשסא.
12 עבירות שבין אדם לחברו.
13 פרקי אבות,הסתכל בג’ דברים וכו’.
14 יהרג ובל יעבור פיקוח נפש.
15 פדיון שבויים.
16 דברים הפוסלים בכהונה ודין מחלל שבת בפרהסיה.
17 מעלת הכהנים.
18 חיובם של עבד וקטן במצוות.
19  הוי דן את כל  האדם לכף זכות, הרחק משכן רע, ואל תתיאש מן הפורענות[1].
20 עשר תעשר.
21 אמונת חכמים,נשות ישראל.
22 בענין שרות לאומי וחוק העזר.
23 דיני גלוי וכסוי ראש ופרשת ויצא.
24 הספד  לרבי יהודה צדקה זצ”ל.
25 הספד לרבי אברהם יצחקי.
26  פרקי אבות והילולת רבי חיים אבולעפיא[1].
27 דיני סת”ם – חלק א.
28 דיני סת”ם – חלק ב.
29 פרקי אבות ולא מצאתי לגוף אלא שתיקה[1].
30 הלכות טלית ותפילין.
31 הלכות תפילין – רש”י ור”ת.
32 הלכות תפילין – דיני ההפסקות.
33 תפילה בציבור.פורס על שמע.
34 שליח צבור.
36 קריאת שמע.
40  דיני קריאת שמע לנשים.
41_דין_סמיכת_גאולה_לתפילה.
42 שיעור בהלכה-תפילת חנה.
43 הלכות תפילה – תפילת נדבה וספיקות בתפילה.
44 ענית אמן בתפילה-תשסג.
45  קריאת התורה חלק ה.
46 הלכות תפילה – סמיכת גאולה לתפילה ודברים החוצצים.
47 הלכות תפילה – דיני תשלומין.
48  ותן ברכה הכנה לשבת להנצל מעין הרע.
49 קדישים,בקשות,תפילה,קבלת עול מלכות שמים של מרן זצ”ל.

45 שיעורים בפרקי אבות דיסק 8 הרב עובדיה יוסף זצ”ל


48 שיעורים בהלכה יורה דעה חלק א דיסק 9 הרב עובדיה יוסף זצ”ל

שמות הקבצים

01 הלכות תלמוד תורה.
02 תלמוד תורה.
03 חינוך ואהבת התורה-מעלת נשות ישראל.
04  תלמוד תורה.
05 תלמוד תורה ביו”ט.
06 מי ללמוד.
07 חשיבות לימוד התורה.
08 אמונת הפרנסה ולימוד התורה לשמה.
09 בין הזמנים.
10 הלכות תלמוד תורה-לנשים.
11 הלכות תלמוד תורה.
12 קלטת 1 מגילת רות והלכות צדקה.
13 הרב עובדיה -דיני  צדקה.
15 קלטת 4 הלכות צדקה מעשר כספים.
20 צדקה נדבות ונדרים.
21 מורא אב ואם ומורא רבו.
25 -מפני שיבה כבוד אב ואם וכבוד חכמים.
26 כבוד הורים וחכמים.
27 תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה.
28 הוראה בהלכה.
29 כיצד פוסקים הלכות.
30 ההבדלים בין מרן לרמ”א.
32 יהרג ואל יעבור.
33-לאפרושא מאיסורא  גדול כבוד הבריות  (פדיון הבן).
34 דיני כיסוי ראש לאישה.
35 קריאת שמע.
36 מצות מזוזה-תמוז תשסב.
37 מצוות מזוזה.
38 ונשמרתם,זהירות בדרכים,בל תשחית ועוד17-30.
39 דברים האסורים משום סכנה06-00.
40 סגולות ועצות -חלק א.
41 מאבד עצמו לדעת.
42 כניסה להר הבית.
43 הלכות הפרשת חלה.
44 חסדים וביקור חולים.
45 ביכור חולים ונחום אבלים.
46 מצוות צריכות כוונה.
47 הלכות פדיון הבן.
48 , מצות פטר חמור כל המצות מברך עובר לעשיתן.

חדש! 50 שיעורים על פרשת השבוע כל החומשים דיסק 11 הרב עובדיה יוסף זצ”ל

חדש! שיעורים מהלווין חומש בראשית חלק א הרב עובדיה יוסף זצ”ל

שיעורים מהלווין חומש בראשית חלק ב הרב עובדיה יוסף זצ”ל

שיעורים מהלווין חומש שמות חלק א הרב עובדיה יוסף זצ”ל

שיעורים מהלווין חומש שמות חלק ב הרב עובדיה יוסף זצ”ל

שיעורים מהלווין חומש ויקרא חלק א הרב עובדיה יוסף זצ”ל

שיעורים מהלווין חומש ויקרא חלק ב הרב עובדיה יוסף זצ”ל

חשיעורים מהלווין חומש במדבר חלק א הרב עובדיה יוסף זצ”ל

שיעורים מהלווין חומש במדבר חלק ב הרב עובדיה יוסף זצ”ל


שיעורים מהלווין חומש דברים חלק א הרב עובדיה יוסף זצ”ל

 שיעורים מהלווין חומש דברים חלק ב הרב עובדיה יוסף זצ”ל

הלכות שבת 1 הרב עובדיה יוסף זצ”ל

הלכות שבת 2 הרב עובדיה יוסף זצ”ל

הלכות שבת 3 הרב עובדיה יוסף זצ”ל

הלכות טהרת המשפחה הרב עובדיה יוסף זצ”ל

דיסק בשם מעדני מלך 1 הרב עובדיה יוסף זצ”ל

שמות הקבצים

קביעת סעודה בערב שבת ופדיון בן.

דיני אכית מצה.
הלכות תפילה
כל ישראל יש להם חלק לעוהב.
עונג שבת.
דיני הפסק בברכות.
הלכות יום הכיפורים.
מזמני קריאת שמע ותפילה –
בירכת המזון.
ברכת האילנות.
דין שומע כעונה.
דיני צדקה.
דיני תערובת חמץ.
דיני תקיעת שופר.
ההבדלים בהלכות תערובות בין ספרדים לאשכנזים.
הלכות ברכות.
הלכות הפסח-1.
הלכות חנכה.
הלכות יום טוב 4.
הלכות יום טוב שני של גלויות.
התנהגות בזמן בצורת.
התעוררות לפני הימים הנוראים.
זכור ושמור בדיבור אחד.
חשיבות התורה ולומדיה.
חשיבות התורה- לענ מרגלית בת זכריה.
יום ט באב.
אמונת הפרנסה ולימוד התורה לשמה.
הלכות טלית ותפילין.
הלכות כיבוד ועונג שבת
הלכות כיבוד ועונג שבת
טל ומטר.
יג מידות ומעשה הקטורת.
כח התפילה בארץ.
תפילה בציבור – צד א.
תפילה בציבור – צד ב.
בישולי גויים.
הלכות סדר העליות לתורה
מעלת הקדיש

דיסק בשם מעדני מלך 2 הרב עובדיה יוסף זצ”ל

שמות הקבצים

ברכת הגומל.

דין אדם המאחר לתפילה.
דין שומע כעונה.
דיני בין המצרים ואבלות.
דיני הגעלת כלים והבדלים בין העדות.
דין השמנים שנותרו מחנוכה.
דיני ערב הפסח וליל הסדר -חלק ב.
דיני קידוש לנשים ותפילה וחזרה.
דיני שמיני של פסח -ספירת העומר וברכנו.
הגאולה
הדלקת נרות שבת.
הוראה בהלכה.
הלכות הפסח.
הלכות פסח-נותן טעם לפגם-חוזר וניעור חלק א.
הלכות פסח-נותן טעם לפגם-חוזר וניעור חלק ב.
הלכות ט’ באב.
הלכות ברכת הפירות. 1
הלכות ברכת הפירות. 2
הלכות בשר וחלב ופרשת בהעלותך.
הלכות חנוכה הלל וקריאת התורה.
הלכות פסח וביעור חמץ.
הלכות פסח-נותן טעם ודיני קטניות.
הלכות חג השבועות.
הלכות חנוכה ג.
הלכות טל ומטר.
הלכות יום טוב-אייר
הלכות כתיבת ספר תורה .
הלכות מאה ברכות בכל יום.
הלכות סדר העליות לתורה.
הלכות סליחות.
הלכות עשרת ימי תשובה.
הלכות קידוש והבדלה.
הלכות קידוש והלכות הבדלה-צד ב.
הלכות קידושין וטו באב.
הלכות קריאת שמע וחובת דקדוקיה.
הלכות סעודות שבת .
הלכות שליח ציבור.
הלכות תענית ציבור וקריאת התורה.

דיסק בשם מעדני מלך 3 הרב עובדיה יוסף זצ”ל

שמות הקבצים

זמן הדלקת נרות שבת

שיעור ב – עין יעקב 2.
שיעור ב – עין יעקב.
שיעור ב – עין יעקב-2.
פרשת וירא.
תלמוד תורה.
כיבוד אב ואם וכבוד רבו.
כל המרבה לספר ביציאת מצרים.
כל ישראל יש להם חלק בעולם הבא.
ליל פסח שחל להיות בשבת- א.
ליל פסח שחל להיות בשבת- ב
מדיני ספקות ושיעורם בברכות.
מותר לענות לקדיש וקדושה.
הרב עובדיה -מי הכנרת בפסח.
מי ומי המדליקין.
מלאכת תוחן והלכות העומר.
מפתח הגשמים והפרנסה.
מרד החשמונאים והלכות חנוכה.
ספירת העומר.
עין יעקב-ערב יום העצבנות 2.
עין יעקב-ערב יום העצבנות.
ערובי תבשילין.
פ ואתחנן-נחמות-.
פ ויחי.
פ חיי שרה.
קורבן הפסח.
שבוע שחל בו ט’ באב
תפילה לגשם ויהדות רוסיה.
אגדה ומוסר לשבועות.
איסור אכילת חמץ-ודין כלי זכוכית.
איסור אכילת חמץ-ודין כלי זכוכית.
אם תשיב משבת רגלך.
אם תשיב משבת רגלך1.
פסח – בדין חוזר וניעור
ביקור חולים ונחום אבלים.
בין המיצרים.
בישולי גויים.
בית המקדש.
ברכות התורה.
דיני בין המצרים ואבלות.
דיני השמנים שנותרו מחנוכה.

דיסק בשם מעדני מלך 4 הרב עובדיה יוסף זצ”ל

שמות הקבצים

המשך דור דור ודורשיו

המשך הלכות קידוש ויין.
הנחת תפילין.
הספד לרבי אברהם יצחקי.
הפרשת תרומות מדאוריתא או מדרבנן.
חיוב הודאה על נס.
חמץ במשהוא ודיני מי פרות.
חמץ בפסח.
חמשה דברים שארעו בטו’ באב.
חנוכה
חסדים וביקור חולים.
חשיבות לימוד התורה.
טו’ באב.
יום הכיפורים והתפילה.
יום טוב -שבות דשבות ופר’ אמור.
ימי חודש אלול.
כבוד הורים וחכמים.
לפייס את חברו מערב יום הכיפורים
מגילת רות -מעלת הצדקה.
מדיני ארבע תעניות.
מדיני בשר בחלב.
מדיני כלי חמץ שרוצה להשתמש בפסח.
מדיני ערב הפסח וליל הסדר חלק א.
מי כתב את ההלל.
מידת הענוה.
מכות מצרים,אמונה בה’.
מלאכות המותרות והאסורות ביום טוב.
מעשה חכמינו בזמן עצירת גשמים וקמיע.
מפתחות הגשמים.
מצוות תלמוד תורה ורות המואביה.
מרד החשמונאים-הלכות חנוכה.
נדרים בבית המקדש.
נר של יום טוב.
סגולות ועצות -חלק א.

דיסק בשם מעדני מלך 5 הרב עובדיה יוסף זצ”ל

שמות הקבצים

סדר ליל הפסח בתוספת מעשיות -חלק ב.

סדר ליל פסח.
סעודות שבת ברית מילה ופדיון הבן.
ספירת העומר וסדר עטיפת טלית קטן.
ספירת העומר.
ספירת העומר-1.
עבירות בין אדם לחברו.
עין יעקב ,בית המקדש.
עין יעקב -דרשו ה’ בהמצאו.
עין יעקב -חנוכה.
עין יעקב,ברכות -קדושת הר הבית.
עין יעקב-יראה ד.
עלי ושמואל הרמתי ובירכת הגשמים.
ערב כפור,מוצאי כיפור וערב סוכותו.
עריכת ליל הסדר.
פר’ מקץ.
פטירת משה רבנו.
פסח ואיסרו חג.
חג הפסח.
פרקי אבות -הרחק משכן רע.
צדקה נדבות ונדרים.
קביעת מקום לתפילה בציבור.
קורבן העומר.
קריאת הנשאים.
קריאת התורה.
קריאת מגילת אסתר לפני 20 שנה.
קריאת שמע-בחירות.
שבוע שחל בו ט’ באב.
שבות דשבות במקום מצוה.
שבת,דבר שאינו מתכוון.
שבת-קידוש במקום סעודה.
שואלין ודורשין בפסח.
שו”ת על פסח.
שליח ציבור לימים הנוראים ומהות יום הדין.
שמירת הפה וכלי שיר.
תפילה בציבור.
תרומות ומעשרות.

באדיבות אתר tora1

© כל הזכויות שמורות למאור ישראל