מעשה ביהודי שחזר בתשובה אמתית ושלמה, ושינה את דרכיו מקצה לקצה, אולם אליה וקוץ בה… אשתו של אותו יהודי “נותרה מאחור”, והיא לא הייתה מוכנה לשנות את דרכיה ומעשיה, ואף בענייני טהרת המשפחה לא רצתה להיזהר ולהקפיד.

בצר לו, פנה אותו יהודי ובא אל לשכתו של מרן זיע”א, המתין אותו יהודי עד שהגיע תורו, וכשנכנס לפני מרן זיע”א סיפר לו את צרתו אודות אשתו…

לשמע דבריו, עודד אותו מרן זיע”א ואמר לו שהוא חשוב כיוסף הצדיק שעמד בניסיון גדול, וכתב לו מרן תפלה מיוחדת שיתפלל על אשתו, והבטיח לו שבעוד חודש היא תשוב בתשובה!

יצא האיש מחדרו של מרן כשהוא שמח ומעודד, והנה כפי שהבטיחו מרן זיע”א, כן היה, כעבור חודש, התעורר ליבה של אשתו לשוב בתשובה… ויהי לפלא!