• שו”ת יביע אומר – ספר השו”ת המרכזי של הרב (עשרה כרכים).

 • שו”ת יחוה דעת – שאלות ותשובות שנשאל הרב בקול ישראל, ובסופו חידושים על מסכת הוריות (ששה כרכים).

 • חזון עובדיה סדרה העוסקת במועדים:

  פסח: שו”ת הלכתי ופירוש על ההגדה של פסח (שלשה כרכים)

  ימים נוראים

  סוכות

  פורים + פירוש על מגילת אסתר ועל הפיוט מי כמוך ואין כמוך

  פסח

  שבת (עד כה יצאו שני חלקים).

  יום טוב + הלכות חול המועד, ספירת העומר, חג השבועות ועירוב תבשילין +פירוש על מגילת רות.

  חנוכה + הלכות ראש חודש וברכת הלבנה

  ט”ו בשבט + הלכות ברכות

  תעניות הלכות ארבע תעניות + נאומי הספדים לאישים מכובדים.

  פרוזבול-דיני שמיטת כספים.

 • לוית חן – על הלכות שבת על סדר שו”ע, שעיקרו השגות על ספר משנה ברורה.

 • טהרת הבית – שלושה כרכים על הלכות נידה ומקואות.

 • מאור ישראל – שני כרכי פירושים על הש”ס, כולל ביאורים וחידושים על סדר מועד ומסכת ברכות.

 • מאור ישראל – טבעת המלך – על משנה תורה להרמב”ם.

 • מאור ישראל – דרושים. קובץ דרשות למועדי השנה ולאירועים מסויימים.

 • הליכות עולם – הערות והשגות על ספר ההלכה “בן איש חי” של הרב יוסף חיים מבגדד (שמונה כרכים).

 • ענף עץ אבות – על פרקי אבות.

 • כף החיים – הרב עובדיה יוסף השלים את כתיבת הספר (חלק יורה דעה) על פי בקשת משפחתו של כף החיים.

 • משא עובדיה- ספר שנערך ויצא לאור על ידי מוסד הרב קוק. הספר מכיל את נאומיו של הרב שנאמרו במשך ארבעים וחמש שנה, בכנסים שהיו במוסד הרב קוק.