משעשעת במיוחד היא תגובתו של מרן לתופעה שעליה דיבר מעל גלי האתר בהזדמנות שבה נדרש לחזק את העם: באותם ימים נקלטו על ידי רבים בארץ שידורי הרדיו המצריים שנקראו “קול הרעם מקהיר”. בשידורים אלו נשמעו “ידיעות” על “ניצחונות מופלאים” של הצבא המצרי על ישראל. היו שהדברים עוררו בלבם חשש שמא דווקא הדיווחים מן הצד הישראלי הם שקריים…

היה זה יום שישי, לקראת השבת, מרן פתח בדבר תורה ולאחר מכן התייחס למצב. דיבר ועודד, חיזק ואימץ את הלבבות וסיים במליצה על מילות התורה: “ויכחשו אויבך לך ואתה על במותימו תדרוך” הם יכחשו בדבריהם ובשידוריהם, אך אתה, עם ישראל, על במותימו תדרוך, תנצח ותינצל ממזימותיהם המרושעות.