מרן בעת הפסק ראה את הבעיה ולא רק את ההלכה. הוא היה נכנס בעובי הקורה
מתוך לבו החם, ועובדות רבות יעידו על כך.

פעם אחת הגיע לפניו לבית הדין זוג בעלי תשובה בבקשת גירושין. כשהתחיל הבעל לדבר, הרגיש מרן שחסרה לו הבנה יסודית בבניית הנהגת הבית, והוא עושה חומרות יתירות ובכך גורם להפרת שלום הבית.

מרן אמר למזכיר בית הדין: “קבע להם תאריך לעוד חודש”, וביקש מהמזכיר שייקח את מספר הטלפון של הבעל.

אחרי יום מרן התקשר לבעל וביקש שיבא לביתו. מרן ישב עמו כשעה להסביר לו מה זה דין ומה זו חומרא, ושעליו לבטל בינתיים את החומרות. וכך נפגש עמו פעמים אחדות, עד שהעלה את אותו זוג על המסלול הנכון.

(שר וגדול).