סט – חזון עובדיה – י”ט כרכים

600.00 

קטגוריה:

תיאור

חזון עובדיה הוא שמה של סדרת ספרי הלכה שחיבר מרן מאור ישראל רבינו עובדיה יוסף זצוק”ל.

בשנת תשי”ב פרסם מרן זצוק”ל את ספרו שנקרא “חזון עובדיה” על הגדה של פסח ועל הלכות הפסח, ספר שזכה לביקורות חיוביות מאוד, ולהסכמות נלהבות מגדולי אותו הדור, ובהם הגאון רבי עזרא עטיה, ראש ישיבת פורת יוסף, ורבו של מרן זצוק”ל, שני הרבנים הראשיים לישראל הרב בן ציון עוזיאל והרב יצחק אייזיק הרצוג, הגאון רבי צבי פסח פארנק רבה של ירושלים, הגאון רבי ראובן בנגיס רבה של העדה החרדית בירושלים, הגאון רבי שלמה זוין, ועוד.

הסט כולל י”ט כרכים כדלהלן:

הלכות שבת – ו’ כרכים.

הלכות פסח. חלק אחד הכולל את הדינים הנוגעים למהות חג הפסח, וחלק שני הנוגע לדיני ליל הסדר, בתוספת הגדה של פסח על פירושים והלכות.

הלכות הימים הנוראים. דיני חודש אלול והסליחות, הלכות ראש השנה ותקיעת שופר, דיני עשרת ימי תשובה, והלכות יום הכיפורים.

הלכות סוכות. הלכות הסוכה ודיני ארבעת המינים, הלכות שמיני עצרת ושמחת תורה.

הלכות פורים. הלכות קריאת המגילה ודינה, הלכות יום הפורים ומצוותיו, דיני פורים המשולש, בתוספת מגילת אסתר עם פירוש על מגילת אסתר. ופירוש על הפיוט מי כמוך ואין כמוך (אותו חיבר רבי יהודה הלוי)

הלכות יום טוב. הלכות חול המועד, ספירת העומר, חג השבועות ועירוב תבשילין, בתוספת מגילת רות עם פירוש על מגילת רות.

הלכות חנוכה. הלכות הדלקת נרות החנוכה ומצוותיה, בתוספת דיני ראש חודש וברכת הלבנה.

הלכות ט”ו בשבט וברכות. הלכות ערלה, הלכות ברכות הנהנין, ברכות השבח, ושאר דיני ברכות.

הלכות ארבע תעניות. הלכות בין המצרים, תשעה באב, הלכות זכר לחורבן, והנהגה בכותל המערבי. בתוספת הספדים שנאמרו על מאורי הדור הקודם.

הלכות תרומות ומעשרות.

הלכות שמיטה ופרוזבול.

הלכות אבלות – ג’ כרכים. בסוף חלקו השלישי של הספר מופיעים הספדים שנשא הרב בהזדמנויות שונות.