השפעתו של מרן זצוק”ל הייתה שלא כדרך הטבע. אין הסבר לעוצמת ההשפעה והמהפכה הגדולה שאותה חולל בקרב בני עמנו, והטביע את חותם התורה והיהדות, ואת חותם תורתו, לדורי דורות.

בהקשר לזה שח הגאון המפורסם רבינו שמעון בעדני שליט”א, חבר מועצת חכמי התורה: “אמר לי פעם רב אשכנזי אחד, מגדולי מחזירי התשובה: ברוך ה’ יש הרבה פעילות של חזרה בתשובה, אבל את הזיק והדחיפה הראשונה, נתן רבינו עובדיה בכוח התורה שהקרין ועורר את הרבים, ולכן המציאות שרוב החוזרים בתשובה הם ספרדים, כפי שאמר לי רב מארגון ערכים: “%95 מבוגרי ערכים הם מבני עדות המזרח”, רואים כאן את הכוח של המאור שבה שמחזירם למוטב.

כוח שאיבה והשפעה עצומה הייתה למרן זיע”א. ישיבה מועטת בצל קורתו של מרן נסכה בנוכחים רוח חיים מיוחדת, אהבת ה’, ותשוקה עצומה לאהבת תורה ושקידה בה. כל בן תורה שזכה מעט להתבשם מאמרותיו של מרן ולהתחמם לאורו, עלה ונתעלה ונתקדש גבוה מעל גבוה.