סיפר אחד ממחותניו של מרן זצ”ל, הרב ר. ע. שליט”א, את המעשה שהתרחש עמו: “לפני שנים מספר חשתי מחושים בראש, לאחר בדיקות מקיפות גילו הרופאים כי ישנו גידול ממאיר באוזני, והם אמרו, שיש לנתחני במהירות. בני המשפחה התייעצו עם הרב שמואל גריינמאן, האחרון יעץ להם שכדאי להטיסני לחו”ל, ולערוך את הניתוח בבית חולים פלוני בו נמצאים רופאים מומחים ועתירי ניסיון במקרים כגון אלו. מיד החלו ההכנות לקראת הטיסה, וחתני היקר, בנו של מרן שליט”א, התנדב לטוס עימי לחו”ל. תוך כדי ההכנות, נשמעו הדברים למרן, והוא ביקש לבוא ולבקרני. נכנס מרן לחדרי, הניח את ידיו הקדושות על ראשי ובירכני. למחרת, הוכנסתי לבדיקות חוזרות לפני הטיסה, ואז התרחש הבלתי יאומן: הגידול נעלם מהצילומים, נעלם כלא היה… לא נותר לרופאים אלא להפנות את המשפחה אל רופא אף אוזן גרון, שקבע כי אין זו אלא סתימה קלה באוזן…”.